Jump to content

Zadavatelé veřejných zakázek a regionální výrobci propojení přes hranice

05 září 2021

vti dialog Forum health.textil se zaměřuje na zdravotní a ochranné textilie a spojuje tuzemské výrobce se zástupci nemocnic, zdravotnických zařízení a úřadů i politickými aktéry

Dne 30. září 2021 se již podruhé konalo Fórum health.textil, které pořádal Svaz textilního a oděvního průmyslu severovýchodního Německa (vti). (vti), se konala podruhé. Pozvání textilní asociace přijalo více než 70 účastníků, aby si vyměnili názory na pracovní, bezpečnostní a ochranné textilie a zdravotnické textilie.

Vti, který zahájila generální konzulka České republiky JUDr. Markéta Meissnerová, dokázal svým pestrým doprovodným programem vytvořit řadu podnětů pro spolupráci a další rozvoj. Odborné přednášky se týkaly mimo jiné využití textilií v lékařství a zdravotnictví, textilního oběhového hospodářství a udržitelnosti ochranných textilií.

Přednáškový program doplnila výstava více než 20 německých a českých firem a výzkumných institucí. Například společnost TEG Textile Expert Germany GmbH představila masky FFP2 vyrobené ve Vogtlandu. JUNGMICHEL TEXTIL GmbH z Plauen, jeden z nejmladších členů vti, představil opakovaně použitelné textilie pro medicínu a zdravotnictví.

Společnost Friedrich Seidel GmbH jako tradiční oděvní firma rozšířila během pandemie své portfolio oděvů a na výstavě předvedla opakovaně použitelné ochranné pláště, které lze díky speciálnímu PUR povlaku stříkat, otírat a sterilizovat párou.

Společnost Vowalon Beschichtung GmbH z Treuenu vysvětlila odborné veřejnosti výsledky své vlastní laboratoře a aplikační techniky. Povlaky PUR na oděvech a čalounění tak přispívají k ochraně dětí i dospělých, pacientů a zdravotnického personálu v nemocnicích nebo pečovatelských zařízeních před infekcemi.

Fórum umožnilo zintenzivnit dialog s podniky a sdruženími z České republiky. Přítomny byly například Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK a Česká asociace nanotechnologického průmyslu.

"Můžeme se ohlédnout za úspěšnou akcí. Jednání ukázala, že téma bezpečnostních, ochranných a zdravotnických textilií je velmi aktuální i v roce 2021. O to důležitější je využít odborných znalostí našich výrobců a také zapojit naše české sousedy," shrnuje Jenz Otto, generální ředitel společnosti vti.Forum health.textil
Na dialogové akci vti Forum health.textil se setkali nákupčí z nemocnic, pečovatelských zařízení a veřejných orgánů s domácími výrobci zdravotnických a ochranných textilií. Foto: W. Schmidt
Na dialogové akci vti Forum health.textil se setkali nákupčí z nemocnic, pečovatelských zařízení a veřejných orgánů s domácími výrobci zdravotnických a ochranných textilií. Foto: W. Schmidt
Generální konzulka České republiky JUDr. Markéta Meissnerová
Generální konzulka ČR JUDr. Markéta Meissnerová zdraví více než 70 účastníků. Foto: W. Schmidt
Generální konzulka ČR JUDr. Markéta Meissnerová zdraví více než 70 účastníků. Foto: W. Schmidt
Jürgen Schuster, jednatel společnosti JUNGMICHEL TEXTIL GmbH
Jürgen Schuster, jednatel společnosti JUNGMICHEL TEXTIL GmbH, představil opakovaně použitelné textilie pro medicínu a zdravotnictví. Foto: W. Schmidt
Jürgen Schuster, jednatel společnosti JUNGMICHEL TEXTIL GmbH, představil opakovaně použitelné textilie pro medicínu a zdravotnictví. Foto: W. Schmidt
Vowalon Beschichtung GmbH
Pracovník společnosti Vowalon Beschichtung GmbH z Treuenu vysvětluje odborné veřejnosti výsledky z vlastní laboratoře a aplikační techniky. Foto: W. Schmidt
Pracovník společnosti Vowalon Beschichtung GmbH z Treuenu vysvětluje odborné veřejnosti výsledky z vlastní laboratoře a aplikační techniky. Foto: W. Schmidt

Kontakt pro tisk

vti-pressedienst

Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e. V. (vti), Sitz Chemnitz
c/o P3N MARKETING GMBH, Chemnitz
Telefon: +49 371 243509 00 
Email: vti-pressedienst@p3n-marketing.de

Fotografie si můžete vyžádat u tiskové služby vti c/o P3N MARKETING GMBH.

Privacy settings

We use several types of cookies and integrations on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).

Cookies

Name Usage Duration
privacylayerStatus Agreement Cookie hint1 year
fe_typo_userIdentification of the current sessionEnd of session

Integrations

Name Usage
youtubeYoutube video embedding
vimeoVimeo video embedding