Nastavení cookies

Na této webové stránce používáme několik typů cookies, abychom vám poskytli optimální online zážitek, zvýšili uživatelskou přívětivost našeho portálu a neustále zlepšovali naši komunikaci s vámi. Můžete se rozhodnout, které kategorie chcete povolit a které nechcete povolit (další informace naleznete v části „Vlastní nastavení“).
Název Používání Doba trvání
privacylayerNápověda k dohodě o stavu1 rok
fe_typo_userIdentifikace aktuálně přihlášeného uživateleKonec relace
Název Používání Doba trvání
_gaGoogle Analytics2 roky
_gidGoogle Analytics1 den
_gatGoogle Analytics1 minut
_galiGoogle Analytics30 sekund
Jump to content

health.textil 4.0

Cílem projektu health.textil 4.0 (06/2017 - 07/2019) bylo vytvořit v Sasku trvale funkční síť výrobců a uživatelů inovativních zdravotnických textilií. Důležitým předpokladem bylo další zviditelňování produktů a nabídky textilních podniků. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím řady prezentací produktů například v rámci kongresů a během veletrhů.

V rámci projektu vyvinuli partneři sítě řadu různých inovativních produktů, které lze uvádět na trh. Například byla studií Univerzitní kliniky Carla Gustava Caruse v Drážďanech ověřena účinnost produktů bacterialEX. Novinkou je ortézový systém Soft společnosti Biehler Sportswear GmbH & Co. KG, který umožňuje neuroortopedickou léčbu například u dětských a mladistvých pacientů, kteří trpí skoliózou.  

Účastníky projektu, který bude pokračovat i po uplynutí dotačního období,  jsou výrobci textilií  i výzkumníci v oboru textilií a rovněž technologičtí partneři z oblastí IT a technické senzoriky. Projekt  health.textil 4.0 navíc přispěje k digitalizaci zdravotnictví prostřednictvím integrovaných řetězců tvorby hodnot a logistických řetězců.  

Diese Maßnahme wird mitfanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.