Jump to content

INOTEX spol. s r.o.

Štefánikova 1208
544 01 Dvůr Králové n.L.
Česká republika

 

Telefon: +420 499 320 140
Fax: +420 499 320 149
Email: info@inotex.cz

INOTEX spol. s r.o.
[Translate to Czech:] Foto: INOTEX spol. s r.o.

Profil

INOTEX sro. Dvůr Králové je malá inovační firma zaměřená na výzkum a transfer technologií v oblasti mokrých procesů zušlechťování textilií, vývoje (multi)funkčních textilií s využitím nových technologických postupů. Výzkum speciálních (bio)chemických přípravků (TPP) je plně podřízen ekologickým zásadám technologií čistší produkce, včetně možností využití obnovitelných přírodních zdrojů (lýková vlákna) a biotechnologií. Strategie činností INOTEX vychází z podpory výzkumných a inovačních řešení vycházejících z potřeb zákazníků využitím vlastních pilotních specializovaných výrob (speciální chemikálie -TPP, malometrážní zušlechťování a zátěry textilií). To zkracuje doby řešení a přenos výsledků do výroby. Člen TEXTRANET, ATOK, expert skupiny ETP FTC Euratex

Jednou z dlouhodobých aktivit je vývoj speciálních textilií a prostředků pro zdravotnická zařízení, péči o stárnoucí populaci a home-care. Inovační aktivity jsou zaměřeny na nové (multi)funkční materiály se zvýšenými ochrannými účinky – antimikrobiální efekty pro oblečení a lůžkoviny (snížení rizik nosocomiálních infekcí), eliminaci pachů, ochranu proti tělním tekutinám aj – zajišťujících vedle zvýšení bezpečnosti i komfort uživatelů. Řešní sledují i oblast náročné prádelenské údržby – životnost textilií i funkcí, reaktivace funkčních úprav prádelenskou technologií.

 Výběr a zajištění potřebných zušlechťovacích přípravků s ohledem na platné eko-toxikologické předpisy EU. Tím se řeší i otázky snižování  spotřeby textilních materiálů a podmínky pro zavádění režimů Cirkulární ekonomiky (vč. odpad. hospodářství). Rychlý přenos řešení do realizace podporují vlastní maloobjemové výrobní kapacity InoTEX – výroba speciálních (bio)chemikálií – TPP (Textilhilfsmittel) a malometrážní zušlechtování (barvení Jig, finál. úpravy a zátěry (Beschichtung), zušlechťování konfekce).

Technologie

  • barvení vč. koloristického servisu (receptování), dodávky barviv
  • technologie pro prádelenský servis zdravotnických textilií

Udržitelnost

  • posuzování veškerých inovačních řešení a dodávaných TPP a barviv z hlediska harmonizace s platnými EU standardy
  • vývoj textilií pro opakované použití ve zdravotnickém sektoru a sociální péči, vč. prádelenské údržby
  • příprava podmínek pro Cirkulár ekonomiku – snižování produkce a systémy zpracování textil. odpadů
  • možnosti využití nově nasupujících vlákenných materiálů z obnovitelných (EU) zdrojů.

 

Privacy settings

We use several types of cookies and integrations on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).

Cookies

Name Usage Duration
privacylayerStatus Agreement Cookie hint1 year
fe_typo_userIdentification of the current sessionEnd of session

Integrations

Name Usage
youtubeYoutube video embedding
vimeoVimeo video embedding