Nastavení cookies

Na této webové stránce používáme několik typů cookies, abychom vám poskytli optimální online zážitek, zvýšili uživatelskou přívětivost našeho portálu a neustále zlepšovali naši komunikaci s vámi. Můžete se rozhodnout, které kategorie chcete povolit a které nechcete povolit (další informace naleznete v části „Vlastní nastavení“).
Název Používání Doba trvání
privacylayerNápověda k dohodě o stavu1 rok
fe_typo_userIdentifikace aktuálně přihlášeného uživateleKonec relace
Název Používání Doba trvání
_gaGoogle Analytics2 roky
_gidGoogle Analytics1 den
_gatGoogle Analytics1 minut
_galiGoogle Analytics30 sekund
Jump to content

Regionálnost a přeshraniční spolupráce

Regionální textilní výroba a mezinárodnost projektu vytvoření sítě může na první pohled znít rozporuplně. V případě spolupráce s českými partnery je ale přeshraniční práce vzhledem ke geografické blízkosti obou zemí živou skutečností.  

Regionální zásobování systémovými ochrannými a zdravotnickými technologiemi

Závislost na globálních dodavatelských řetězcích, především směrem do Asie, je významným poznatkem získaným během  koronavirové pandemie. Naprostá autarkie a vývoj zpět od globálního hospodářského systému není reálný ani po krizi. Projevuje se však nutnost vytvořit regionální dodavatelské řetězce pro určité systémové produktové skupiny k zajištění strategických dodávek pro případ nouze nezávisle na globálních událostech.  

Rozhodující přitom nejsou hranice národních států jako spíše regionální okruh do 90 až 150 km.  

Z tohoto úhlu pohledu by se měly mezinárodní aktivity sítě health.textil soustředit rovněž na vytváření přeshraničních regionálních řetězců tvorby hodnot.   

 

mapa

 

Německo: Reise Vektor erstellt von freepik - de.freepik.com
Česká republika: Lubo Ivanko – stock.adobe.com