Jump to content

Regionálnost a přeshraniční spolupráce

Regionální textilní výroba a mezinárodnost projektu vytvoření sítě může na první pohled znít rozporuplně. V případě spolupráce s českými partnery je ale přeshraniční práce vzhledem ke geografické blízkosti obou zemí živou skutečností.  

Regionální zásobování systémovými ochrannými a zdravotnickými technologiemi

Závislost na globálních dodavatelských řetězcích, především směrem do Asie, je významným poznatkem získaným během  koronavirové pandemie. Naprostá autarkie a vývoj zpět od globálního hospodářského systému není reálný ani po krizi. Projevuje se však nutnost vytvořit regionální dodavatelské řetězce pro určité systémové produktové skupiny k zajištění strategických dodávek pro případ nouze nezávisle na globálních událostech.  

Rozhodující přitom nejsou hranice národních států jako spíše regionální okruh do 90 až 150 km.  

Z tohoto úhlu pohledu by se měly mezinárodní aktivity sítě health.textil soustředit rovněž na vytváření přeshraničních regionálních řetězců tvorby hodnot.   

 

mapa

 

Německo: Reise Vektor erstellt von freepik - de.freepik.com
Česká republika: Lubo Ivanko – stock.adobe.com

 

Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name Usage Duration
privacylayerStatus Agreement Cookie hint1 year
fe_typo_userIdentification of currently logged in userEnd of session
Name Usage Duration
_gaGoogle Analytics2 years
_gidGoogle Analytics1 day
_gatGoogle Analytics1 minute
_galiGoogle Analytics30 seconds