Nastavení cookies

Na této webové stránce používáme několik typů cookies, abychom vám poskytli optimální online zážitek, zvýšili uživatelskou přívětivost našeho portálu a neustále zlepšovali naši komunikaci s vámi. Můžete se rozhodnout, které kategorie chcete povolit a které nechcete povolit (další informace naleznete v části „Vlastní nastavení“).
Název Používání Doba trvání
privacylayerNápověda k dohodě o stavu1 rok
fe_typo_userIdentifikace aktuálně přihlášeného uživateleKonec relace
Název Používání Doba trvání
_gaGoogle Analytics2 roky
_gidGoogle Analytics1 den
_gatGoogle Analytics1 minut
_galiGoogle Analytics30 sekund
Jump to content

health.textil cross border

Budování přeshraniční spolupráce Sasko-Česká republika „Textilní řešení pro zdravotnictví“

Zdravotnictví je v Německu i v České republice významným ekonomickým faktorem. Pro obě země je charakteristický inovativní textilní a oděvní průmysl a také silný výzkum.  

I proto je třeba podporovat přeshraniční spolupráci a vytváření sítí.  Prostřednictvím sítě health.textil cross border se spojí a rozšíří kompetence zúčastněných firem a podniků. Cílem sítě je společně odkrývat nové obchodní oblasti.  


Toto opatření je financováno z daňových prostředků z rozpočtu, který schválili poslanci Saského zemského parlamentu.

 

Navrhovatel projektu

Svaz textilního a oděvního průmyslu severovýchodního Německa

Odborný a obsahový monitoring

[Translate to Czech:] Logo e hoch x