Jump to content

health.textil cross border

Budování přeshraniční spolupráce Sasko-Česká republika „Textilní řešení pro zdravotnictví“

Zdravotnictví je v Německu i v České republice významným ekonomickým faktorem. Pro obě země je charakteristický inovativní textilní a oděvní průmysl a také silný výzkum.  

I proto je třeba podporovat přeshraniční spolupráci a vytváření sítí.  Prostřednictvím sítě health.textil cross border se spojí a rozšíří kompetence zúčastněných firem a podniků. Cílem sítě je společně odkrývat nové obchodní oblasti.  


Toto opatření je financováno z daňových prostředků z rozpočtu, který schválili poslanci Saského zemského parlamentu.

 

Navrhovatel projektu

Svaz textilního a oděvního průmyslu severovýchodního Německa

Odborný a obsahový monitoring

[Translate to Czech:] Logo e hoch x

Privacy settings

We use several types of cookies and integrations on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Cookies
Name Usage Duration
privacylayerStatus Agreement Cookie hint1 year
fe_typo_userIdentification of the current sessionEnd of session
Integrations
Name Usage
youtubeYoutube video embedding
vimeoVimeo video embedding