Jump to content

Inovativní zdravotnické textilie z textilního regionu Sasko - Česká republika

Textilie pro zdravotnictví musí splňovat řadu zákonných podmínek podmiňujících jejich schválení.  Na trhu se však mohou uplatnit jen inovativní produkty. Obzvláště produkty, které jsou používány v přímém kontaktu s pokožkou nebo jsou určené pro otevřené rány, podléhají schválení zdravotních pojišťoven. To zpravidla předpokládá rozsáhlé klinické studie. Použité materiály musí odpovídat hygienickým požadavkům,  zvláště je třeba, aby splňovaly technologické požadavky na kožní snášenlivost,  byly pratelné a měly dlouhou životnost.  Zákonné rámcové podmínky v obou regionech podléhají evropskému právu, značně se však liší v místním uplatňování a ve správních strukturách.  Intezívní dialog se zdravotnickými zařízeními a příslušnými správními strukturami má přispět ke vzájemnému pochopení zvyklostí trhu jednotlivých regionů a při vývoji produktů k vytváření nových přístupů ke společným  tématům.  

V rámci německo-českého inovačního centra by se mohlo při zohlednění rámcových zákonných podmínek v brzké době podařit vyvinout nové výrobky vhodné k uvedení na trh.  

Osvědčení
Foto: DOC RABE Media – stock.adobe.com

Privacy settings

We use several types of cookies and integrations on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Cookies
Name Usage Duration
privacylayerStatus Agreement Cookie hint1 year
fe_typo_userIdentification of the current sessionEnd of session
Integrations
Name Usage
youtubeYoutube video embedding
vimeoVimeo video embedding