Jump to content

Saský ministr hospodářství Martin Dulig předal rozhodnutí o poskytnutí dotací

24.09.2020

Crimmitschau / Chemnitz – Překonání koronavirové krize bylo určujícím tématem během výročního zasedání Svazu textilního a oděvního průmyslu severovýchodního Německa (vti) 24. září 2020 v Crimmitschau. Odvětvové setkání původně plánované na jaro se v důsledku koronavirové krize konalo poprvé v historii svazu s několikaměsíčním zpožděním. Během oficiální části shromáždění uvítali členové a  partneři vti saského ministra hospodářství Martina Duliga (statement státního ministra viz níže).

„Koronavirová krize ve východním Německu tvrdě postihla a postihuje řadu podniků textilního a oděvního průmyslu,“ konstatoval předseda představenstva vti Thomas  Lindner ve svém uvítacím projevu. „Podle předběžného odhadu očekáváme, že bude obrat branže na konci srpna 2020 asi o 20 % nižší než ve srovnatelném období roku 2019.“ To je největší pokles od roku 1990. Krize zvláště silně  postihla subdodavatele automobilového, loďařského a leteckého průmyslu a rovněž výrobce bytového textilu,  módní a oděvní průmysl. Prodloužená opatření spolkové vlády, tzv. kurzarbeit, zatím zabránila většímu snižování počtu zaměstnanců. Thomas Lindner označil  příspěvek na mzdy v rámci  kurzarbeitu za nejúčinnější ze všech podpůrných opatření určených pro malé a středně velké podniky.  

Čestný čelný představitel vti, víceprezident Konfederace textilního a módního průmyslu se sídlem v Berlíně a jednatel společnosti Strumpfwerk Lindner GmbH, Hohenstein-Ernstthal, Thomas Lindner, věnoval široký prostor otázce, jak může být v budoucnu zajištěno zásobování systémovými zdravotnickými textiliemi z domácí produkce. V této souvislosti předložil návrhy ke změně zákona o veřejných  zakázkách. Thomas Lindner uvedl, že: pokud mají v mezinárodní cenové konkurenci  získat šanci domácí producenti před nabídkou z Asie nebo východní Evropy, musí být mezi kritéria pro zadávání zakázek zařazena taková témata jako globální dopravní cesty, spotřeba COa udržitelnost.       

Poděkoval Svobodnému státu Sasko za podporu projektu „health.textil“ s účastí nyní už asi 30 firem a ústavů klastru sdružujícího podniky a výzkum. Výsledkem této spolupráce, jejímž koordinátorem je vti, je přehlídka zdravotnických a ochranných textilií výrobců ze Saska a Duryňska, která se uskutečnila 29. září 2020 v Chemnitz za účasti potenciálních zákazníků z nemocnic, pečovatelství a policie.  

Martin Dulig, saský státní ministr hospodářství, práce a dopravy, se ve své zdravici obrátil na textilní podniky a řekl: „Saský textilní a oděvní průmysl zvládl výzvy koronavirové krize díky své síle, kreativitě a inovativnímu duchu.  Řada saských firem vyvinula během velmi krátké doby ochranné roušky pro každodenní potřebu a vysoce účinné textilní ochranné produkty, vybudovala regionální kooperační a dodavatelské řetězce, investovala a vytvořila kapacity pro sériovou výrobu. Krize nám zřetelně ukazuje, jak důležité jsou sítě a regionální řetězce tvorby hodnot. Spolehlivým partnerem nám zde byl především projekt ‚health.textil 4.0‘, který jsme jako ministerstvo hospodářství podle nové GWR směrnice pro hospodářské klastry a sítě podporovali od roku 2017 jako první síť pro zlepšení regionální hospodářské struktury.  Proto podporujeme a  budeme až do roku 2023  rádi podporovat  částkou  ve výši téměř 200.000 euro návazný projekt vti ‚health.textil cross border‘, aby mohly i v budoucnu vznikat inovativní řešení ve spolupráci s českými partnery v oblasti zdravotnických textilií. Rozhodnutí o subvenci od Saského státního ministerstva   hospodářství, práce a dopravy dnes obdrží také Saský textilní výzkumný ústav se sídlem v  Chemnitz (Sächsische Textilforschungsinstitut e.V. Chemnitz (STFI)), člen vti. S prostředky na podporu regionálních technologií a s investičním příspěvkem podle směrnice GWR bude dotována výstavba výzkumného, vývojového a poradenského centra pro ochranné pomůcky proti původcům infekce, aby mohly být pro boj s koronavirovou pandemií vytvořeny naléhavě nutné testovací kapacity k certifikaci ffp respirátorů.“  

Poté účastníci shromáždění  využili příležitost k individuálním pohovorům a zúčastnili se mimořádné přehlídky „Textil?Zukunft!“ v historické továrně na výrobu látek - Tuchfabrik Gebr. Pfau – Saského průmyslového muzea koncipované vti. Jak zdůraznil předseda vti Thomas Lindner, tato atraktivní výstava je první veřejně přístupnou expozici hightech textilií ze Saska.      

 

Saský ministr hospodářství Martin Dulig předal rozhodnutí o poskytnutí dotací
Saský ministr hospodářství Martin Dulig předal rozhodnutí o poskytnutí dotací
Saský ministr hospodářství Martin Dulig předal rozhodnutí o poskytnutí dotací
Výstava Textil?Zukunft!
Výstava Textil?Zukunft
Výstava Textil?Zukunft
Zasedání odvětvového svazu vti v Crimmitschau
Zasedání odvětvového svazu vti v Crimmitschau
Zasedání odvětvového svazu vti v Crimmitschau

  

Kontakt s médii

Hlavní jednatel

Dr.-Ing. Jenz Otto

Email: vti@vti-online.de

Telefon: 0371 5347 246

Privacy settings

We use several types of cookies and integrations on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).

Cookies

Name Usage Duration
privacylayerStatus Agreement Cookie hint1 year
fe_typo_userIdentification of the current sessionEnd of session

Integrations

Name Usage
youtubeYoutube video embedding
vimeoVimeo video embedding