Nastavení cookies

Na této webové stránce používáme několik typů cookies, abychom vám poskytli optimální online zážitek, zvýšili uživatelskou přívětivost našeho portálu a neustále zlepšovali naši komunikaci s vámi. Můžete se rozhodnout, které kategorie chcete povolit a které nechcete povolit (další informace naleznete v části „Vlastní nastavení“).
Název Používání Doba trvání
privacylayerNápověda k dohodě o stavu1 rok
fe_typo_userIdentifikace aktuálně přihlášeného uživateleKonec relace
Název Používání Doba trvání
_gaGoogle Analytics2 roky
_gidGoogle Analytics1 den
_gatGoogle Analytics1 minut
_galiGoogle Analytics30 sekund
Jump to content

ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 361 880 
Email: info@atok.cz

ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Foto: ATOK

Profil

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) je průmyslovým svazem působícím v oblasti textilní a oděvní výroby a v dalších souvisejících činnostech na území České republiky.

Cílem a posláním ATOK je ochrana podnikatelských zájmů členů, zejména v ekonomických a sociálních záležitostech, a to ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům jak v České republice, tak i v zahraničí. Na mezinárodní úrovni se snaží podporovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností a obecně podporuje inovace a zvýšení konkurenceschopnosti v textilním a oděvním průmyslu. V roce 2017 ATOK podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s VTI.

Projekty

Mezinárodní projekt CONFYE (Confección y Empleo) řešený v letech 2018 – 2020 se věnoval strategickému partnerství sdružující průmyslové asociace, střediska odborného vzdělávání a přípravy, školské regulační orgány a certifikační orgány ve Španělsku, Portugalsku a České republice. Cílem projektu je rozšířit povědomí mladých lidí o možnostech nastartování vlastního podnikání v České republice, Španělsku a Portugalsku. Projekt byl spolufinancován z programu EU Erasmus+.

Mezinárodní projekt MODATOP řešený v letech 2016 - 2018 byl zaměřen na intenzivní podporu spolupráce podniků a škol při odborné přípravě a vzdělávání žáků, studentů, příp. i dospělých pro textilní a oděvní průmysl. Do projektu byly zapojeny subjekty ze Španělska, Portugalska, Itálie a České republiky. Projekt byl spolufinancován z programu EU Erasmus+.

Mezinárodní projekt EDTEX - Mezinárodní strategické partnerství v oblasti odborného textilního vzdělávání řešený v letech 2016 – 2018 se věnoval propojení odborného vzdělávání s potřebami výrobní praxe a přípravě kvalifikovaných pracovníků pro textilní průmysl. Do projektu byly zapojeny subjekty z  České republiky, Polska, Portugalska a Španělska. Projekt byl spolufinancován z programu EU Erasmus+.