Jump to content

ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 361 880 
Email: info@atok.cz

ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Foto: ATOK

Profil

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) je průmyslovým svazem působícím v oblasti textilní a oděvní výroby a v dalších souvisejících činnostech na území České republiky.

Cílem a posláním ATOK je ochrana podnikatelských zájmů členů, zejména v ekonomických a sociálních záležitostech, a to ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům jak v České republice, tak i v zahraničí. Na mezinárodní úrovni se snaží podporovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností a obecně podporuje inovace a zvýšení konkurenceschopnosti v textilním a oděvním průmyslu. V roce 2017 ATOK podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s VTI.

Projekty

Mezinárodní projekt CONFYE (Confección y Empleo) řešený v letech 2018 – 2020 se věnoval strategickému partnerství sdružující průmyslové asociace, střediska odborného vzdělávání a přípravy, školské regulační orgány a certifikační orgány ve Španělsku, Portugalsku a České republice. Cílem projektu je rozšířit povědomí mladých lidí o možnostech nastartování vlastního podnikání v České republice, Španělsku a Portugalsku. Projekt byl spolufinancován z programu EU Erasmus+.

Mezinárodní projekt MODATOP řešený v letech 2016 - 2018 byl zaměřen na intenzivní podporu spolupráce podniků a škol při odborné přípravě a vzdělávání žáků, studentů, příp. i dospělých pro textilní a oděvní průmysl. Do projektu byly zapojeny subjekty ze Španělska, Portugalska, Itálie a České republiky. Projekt byl spolufinancován z programu EU Erasmus+.

Mezinárodní projekt EDTEX - Mezinárodní strategické partnerství v oblasti odborného textilního vzdělávání řešený v letech 2016 – 2018 se věnoval propojení odborného vzdělávání s potřebami výrobní praxe a přípravě kvalifikovaných pracovníků pro textilní průmysl. Do projektu byly zapojeny subjekty z  České republiky, Polska, Portugalska a Španělska. Projekt byl spolufinancován z programu EU Erasmus+.

Privacy settings

We use several types of cookies and integrations on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).

Cookies

Name Usage Duration
privacylayerStatus Agreement Cookie hint1 year
fe_typo_userIdentification of the current sessionEnd of session

Integrations

Name Usage
youtubeYoutube video embedding
vimeoVimeo video embedding